Новини, Шарен свят

Накратко

Регистърът с имоти за продажба – частна държавна собственост, бе обновен от Областната администрация, която ще прави търгове за закупуване на съответните имоти при заявен интерес. В регистъра е включен и имот от нашата община – терен от 740 кв. м в м. Фусково ханче край Белчин.

x x x

Строителството на крайречната зона продължава. Специална ограда вече отделя строежа от съседните улици – „Македония” и „Искър”. Междувременно кметът Владимир Георгиев потвърди, че на подходящо място в района на зоната, близо до р. Искър, ще бъде поставена морена с надпис в израз на признателност към воините-строители и майсторите-каменоделци, изградили стената, която вече половин век надеждно пази Самоков от разрушителните в миналото наводнения. Решение за поставяне на морената взе наскоро Общинският съвет по предложение на Клуба на строителите-ветерани и дружеството на СБЖ в града ни.

Leave a Reply