Новини, Шарен свят

Накратко

Наредбата за гробищните паркове бе изменена и допълнена на заседанието на местните депутати в последния ден на юни. Няма да се допуска ограждането на гробните места, засаждането на цветя и декоративни растения, монтирането на други съоръжения, които възпрепятстват поддръжката на зелените площи в новоизграденото източно разширение на гробищния парк на Ридо. В тази част ще могат да се поставят само паметни плочи. Еднократното почистване на гробно място ще струва 5 лв. При нарушения ще се налагат глоби от 100 до 1000 лв. Поддържането и озеленяването на гробните места ще се извършва от работници на Общината.

x x x

Окончателни план и отчет за изпълнението на бюджета за 2015 г. бяха утвърдени от общинарите. Утвърдени бяха и окончателният план на инвестиционната програма и отчетът на инвестиционните разходи за м. г., както и окончателният разчет за инвестиционните разходи по проекти, финансирани от ЕС. Бюджетът за м. г. възлиза на 26.291 млн. лв. Приети бяха и отчети за изпълнението на сметките за Средства от ЕС и за състоянието на общинския дълг за 2015 г. Общината сега няма просрочени задължения. Подробности по темата „Приятел” публикува в бр. 23 от 10 юни т. г.

Leave a Reply