Новини, Шарен свят

Накратко

Във връзка с опасността от закриване на Районния съд в Самоков в отговор на протестно писмо на Общинския съвет са получени отговори от Висшия съдебен съвет и от омбудсмана Мая Манолова, с които съветниците бяха запознати на вчерашното си заседание. „Решението за реформиране /обединяване на съдебни структури/ ще бъде взето след внимателно обсъждане на всички относими фактори и аргументи, както и при отчитане на мнението на всички заинтересовани страни, в това число и на местните власти”, се изтъква в отговора на съдебния съвет. Г-жа Манолова пък подчертава: „Като застъпник за правата и свободите на гражданите подкрепям становището ви… За съжаление не бих могла да предприема конкретни мерки, тъй като са извън моите правомощия. Изразявам увереност, че компетентните органи ще вземат предвид решението на Общинския съвет и ще обсъдят представените аргументи.”

x x x

Читалището в Радуил „Христо Ботев-1903” ще се обновява и модернизира. За тази цел читалището ще кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Самоковските общинари подкрепят кандидатстването.

Leave a Reply