Новини, Шарен свят

Накратко

Снимка: Георги Големинов

„Самоков и околността му в пощенски картички” – под този надслов е подредена изложба в Общинската библиотека „Паисий Хилендарски”. В пет витрини са показани много картички и рекламни брошури, на които са запечатани красиви пейзажи от нашия край. Изложбата е посветена на Празника на Самоков. В библиотеката е уреден и изложбен кът с произведения на поета и краеведа Хрим Христовски по повод 5-годишнината от неговата преждевременна кончина.

x x x

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София е обявила конкурси за главен инженер /ВиК експерт/, главен секретар и главен счетоводител /финансов експерт/.
Документи за кандидатстване се представят в срок от 1 месец в София, на бул. „Витоша” № 6, ет. 5, стая № 515. Съобщения във връзка с конкурсите се обявяват на информационното табло на бул. „Витоша” 6 и на официалния сайт на Областната администрация на Софийска област –
– www.sofoblast. government.bg.

Leave a Reply