Новини, Шарен свят

Накратко

600 лв. ще бъде годишният данък за таксиметров превоз на пътници, реши Общинският съвет на 16 септември. Васил Зашкев предложи данъкът да бъде 400 лв., за да се помогне, по думите му, на малкия бизнес, а Валентин Милушев предложи дори данъкът да падне на 300 лв., но повечето съветници /16/ одобриха първоначалното предложение – за 600 лв. Размерът бе аргументиран от кмета Владимир Георгиев. Решението влиза в сила от 1 януари 2017 г. Местните управи определят вече този данък в рамките от 300 до 1000 лв.

x x x

За ползването на части от тротоари и улични платна временно като строителни площадки таксата, съгласно решение на общинските съветници, ще бъде 1 лв. на кв. м месечно. По предложение на д-р Димитър Панев /”Самоковци за Самоков”/ бе прието тази такса да нарасне на 2 лв., ако ползването продължи повече от една година.

Leave a Reply