Новини, Шарен свят

Накратко

Басейнът на хотел „Арена” отново работи след като в продължение на два месеца му бе извършен основен ремонт.

х х х

„МБАЛ-Самоков” публикува на 21 септември в Портала за обществените поръчки обявление за обществена поръчка за предоставяне на оферта с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа, необходими за провеждане на хемодиализно лечение”. Ден по-рано ръководството на болницата пусна в Портала за обществени поръчки и обявление за оферта с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на „МБАЛ-Самоков” ЕООД”.

Leave a Reply