Новини, Шарен свят

Накратко

Новото депо вече работи и предстои рекултивация на старото сметище. Във връзка с това по решение на общинарите ще се кандидатства за осигуряване на средства за финансиране на рекултивацията.

х х х

Нова наредба за зелената система на общината бе приета от самоковските парламентаристи на 24 ноември. С решението се отменя подобен документ, приет през 2008 г.

х х х

Конференция по проблемите на спорта и физическото възпитание в Софийска област се състоя в столицата при участието на учители, треньори и общински служители. Форумът бе организиран от Областната администрация, НСА и Българския олимпийски комитет. Стремежът е да се повиши интересът на младите хора от региона към спорта и с тази дейност по-пряко да се ангажират и местните власти.

Leave a Reply