Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Нов директор има Държавното горско стопанство в Самоков – инж. Владимир Малинов. За негов заместник пък е назначен инж. Костадин Коцов. Повече за промените – в следващия брой.

ххх

Оценка на проекта за изграждане на защитено жилище за деца в неравностойно положение на мястото на бившето помощно училище „Никола Драмалиев” очаква Общината. Държавата реши да предостави безвъзмездно терена ведно със сградата на Община Самоков. От своя страна Общината веднага кандидатства за външно финансиране за изграждане на социалния дом. Очаква се преценката да се направи колкото се може по-бързо, тъй като сега сградата на бившето училище в града ни продължава да пустее.

Leave a Reply