Новини, Шарен свят

Накратко

Трима безработни младежи ще започнат работа в Общината – в дирекция „Териториално-селищно устройство”, отдела за местни данъци и такси и в правния отдел, по проекта „Старт в кариерата”. Кандидати са общо 9 души – висшисти до 29 г. без стаж по специалността. Одобрените ще бъдат назначени за срок от 9 месеца, като съществува възможност след това да им бъдат предложени и постоянни договори.

x x x

Не се променя данъкът върху моторните превозни средства спрямо миналата година. Всеки, заплатил годишното си задължение до 30 април, ползва отстъпка от 5 %.

x x x

Съобщения за дължимите данъци гражданите ще получат в края на януари. В писмата ще има данни за данък сгради, такса смет, данъка за моторно превозно средство, както и за задължения за предходни периоди, ако има такива. В съобщенията ще има и информация за размера на вноските през годината, както и за отстъпката, която ще се получи, ако се заплати целият размер на налога до края на април. Заедно с писмата гражданите ще получат и отчет за изразходването на приходите от местни данъци от Общината през миналата година.

Leave a Reply