Новини, Шарен свят

Накратко

За ремонт на Младежкия дом и на бившата сграда на Родилния дом ще кандидатства Общината по проект „Красива България”. Местният парламент даде съгласието си. При одобрение на проектите 60 % от средствата – 123 хил. лв. за Младежкия дом и 75 хил. лв. за бившия родилен дом, ще бъдат осигурени от Общината.

х х х

Фонд за дарения или подобна организация да се създаде, за да може да се подпомагат хора в нужда, предложи на сесията на Общинския съвет на 27 януари инж. Петър Георгиев” /”Самоковци за Самоков”/, който и друг път е повдигал този въпрос. Кметът Владимир Георгиев отговори, че по проблема се работи, но има нормативни трудности. Градоначалникът поясни, че и сега е възможно да се приемат дарения, стига да се посочи точно за кого са предназначени. Независимо от това ще се търсят и възможности и за обособяване на самостоятелна сметка за тази цел.

х х х

Съветът за развитие на Югозападния район заседава на 26 и 27 януари в Боровец. В съвещанието участват управителите на петте области – София, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска, кметове на общини, представители на социално-икономическата сфера. На срещата се представят значими проекти и събралите се се информират за възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани по европейските фондове. Обсъжда се и разработването на алманах на района. Община Самоков пък представя съвместната си инициатива с „Бороспорт” за развитие на спорта сред младите.

Leave a Reply