Новини, Шарен свят

Накратко

Общо около 16 хил. лв. ще бъде годишният наем на земеделски земи, отдадени от Общината на търгове с явно наддаване, състояли се на 2 февруари. Нови стопани ще имат десетки имоти в землищата на Самоков, Доспей, Продановци, Злокучане и Рельово. За някои площи се яви само по един кандидат, но за други наддаваха по няколко души и първоначалната тръжна цена в тези случаи се повиши значително.

х х х

Земеделски земи бяха наети под наем чрез търгове с явно наддаване, организирани от Общината на 20 януари. Единствените явили се кандидати ще стопанисват 77 дка в землището на Драгушиново срещу годишна наемна цена от 1551 лв., 4 дка в Райово срещу 91 лв. и около 400 дка ниви край Радуил за 8340 лв. годишно. За 42 дка в района на Доспей са се явили двама кандидати и е достигната при наддаването годишна цена от 928 лв. Всички цени са без ДДС.

Leave a Reply