Новини, Политика, Спорт

Накратко

Средства за подкрепа на спорта разпредели Общинският съвет на последното си заседание. За осъществяване на програмата за развитие на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм се предвиждат 160 хил. лв. За провеждане на международни и национални турнири са планирани 48 хил. лв. Определени са и суми за спортните клубове и за награждаване на спортист, отбор и треньор на годината. Общо 240 хил. лв. ще се изразходват за субсидиране на клубове, състезания и за издръжка на обекти.

x x x

Общинският съвет прие наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги при издаване на удостоверения за данъчна оценка на обекти. Приети бяха и промени в цените на услугите в комплекса „Цари мали град” и етнографския музей в Белчин.

x x x

Отчети за дейността на Общинския съвет и за изпълнение на решенията на съвета от общинската администрация за второто полугодие на м. г. бяха приети от самоковския парламент на сесията на 23 февруари.

Leave a Reply