Новини, Шарен свят

Накратко

За изработка на план за нова зала към детска градина „Зорница” разрешение даде Общинският съвет. Както вече „Приятел” писа, бъдещата многофункционална зала ще представлява пристройка към основната сграда на детското заведение и ще се използва главно за културни и спортни изяви.

x x x

Правилник за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения бе приет от Общинския съвет. Според инж. Петър Георгиев парите за спорт не са достатъчни и трябва да се увеличат, сега например баскетболният клуб получавал 22 хил. лв., а трябвало да плаща 18 хил. лв. наем за залата. Кметът Владимир Георгиев каза, че предстои да се внесе предложение за увеличаване на средствата за спорт, но припомни, че отделно инвестиции се влагат за изграждане на спортни площадки в училищата и из града, обекти в крайречната зона и др.

x x x

Окончателният проект на плана за Боровец – план за улична регулация и обекти на публичната собственост и квартали на курорта, бе съгласуван от Общинския съвет на последната му сесия. Разработката е подготвена въз основа на одобрения общоустройствен план на курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър”.

Leave a Reply