Новини, Образование, Спорт

Накратко

Спортни площадки ще бъдат изградени през тази и следващата година в дворовете на ПГ „Константин Фотинов” и ОУ „Христо Максимов”. Двете площадки ще бъдат на обща стойност около 420 хил. лв. Предвижда се поставянето на специална настилка, както и доставката и монтирането на врати и кошове, фитнес и гимнастически уреди, както и на маси за тенис и скамейки.

х х х

Обществен съвет ще дава мнението си по важни проекти преди по тях да вземе окончателно становище Общинският съвет. По решение на местния парламент в Обществения съвет са включени зам.-кметът Люба Кленова, главният архитект на Общината арх. Надежда Клинчева, директорката на дирекция инж. Евелина Перфанова, гл. експерт „Общински имоти” Елка Кашинова, гл. специалист „Кадастър и регулация” Иван Терзийски, кметовете на Говедарци, Маджаре, Мала църква, Бели Искър и Белчин – Георги Шуманов, Иван Марков, Ивайло Петров, Крум Георгиев и Венета Балабанова, обществениците Костадин Коцов и Ресми Ресмиев. Не събра мнозинство предложението на Васил Зашкев в съвета да се включи и Явор Кичев.

 

Leave a Reply