Новини, Шарен свят

Накратко

Спортните площадки в кв. „Самоково” и кв. „Възраждане” бяха включени от общинските съветници в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през т. г. Предстои трите площадки да бъдат отдадени под наем. Предложението е на Борислав Пейчинов от името на сдружение „Хора с каузи”, който декларира, че ако бъдат отдадени под наем, площадките ще се поддържат в добър и безопасен вид, ще се създадат нови работни места и ще се привлекат спонсори за развитието на любителския и масовия спорт.

х х х

Отчет за дейността на Общинския съвет за периода февруари – юни т. г. бе приет от местните парламентаристи на сесията им на 20 юли. Общинарите приеха и Наредба за управление на отпадъците. Утвърдена бе и програма за опазване на околната среда, включваща програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 г. На заседанието бе одобрен и годишният план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги за 2018 г.

х х х

В сградата на бившето училище „Никола Драмалиев” ще бъде уреден нов социален център. Във връзка с това Общината ще кандидатства за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж /2014-2020/”.

Leave a Reply