Новини, Спорт, Шарен свят

Накратко

Общинските средства за спорт за т. г. възлизат на 133 942 лв. Парите ще се използват за осъществяване на програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Сумата е разпределена според Правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения. Общинският съветник инж. Петър Георгиев каза на вчерашната сесия, че финансите трябва да се разпределят според резултатите на отделните клубове. Кметът Владимир Георгиев ще инициира в това отношение по-широко обсъждане.

х х х

Сграда в двора на училището в Говедарци – ОУ „Димчо Дебелянов”, ще бъде отдадена под наем за 5 години чрез общински конкурс. Решението е по повод предложение на местния спортен клуб „Рилец”. Сградата ще бъде използвана за съблекални и санитарни възли към намиращото се наблизо спортно игрище.

Leave a Reply