Новини

Накратко

Функциите на секретар на Общината

временно изпълнява главният юрисконсулт Ангелина Вангелова. До неотдавна секретар на Общината бе Емилия Константинова.

2,90 лв. остава таксата

– заплащана от здравноосигурените за посещение при лекар, предвижда одобрено от правителството постановление. Съгласно промените в закона се премахва обвързването на таксата с минималната заплата, а размерът й вече ще се определя с акт на Министерския съвет. Пак според постановлението таксата за болнично лечение за здравноосигурените е в размер на 5,80 лв. на ден, но за не повече от 10 дни годишно.

С два нови джипа

се сдоби Общинското лесничейство. Мощните автомобили, закупени от Общината, ще помогнат на горските служители по-добре да стопанисват общинските гори, които са на площ от 18 хил. хектара.

Leave a Reply