Новини, Шарен свят

Накратко

Промени в транспортната схема ще настъпят съгласно решение на общинарите. Един от курсовете за Доспей – в 14.20 ч., ще се осъществява малко по-късно – в 14.35 ч. Обедният автобус за Ярлово пък ще тръгва вече в 12.25 ч. вместо в 11.25 ч. От Ярлово за Самоков колата ще потегля в 13.30 ч.

x x x

Изпълнението на бюджета за първото 6-месечие на т. г. представи пред местния парламент на 21 септември зам.-кметът Сия Шехтанова. Общината няма просрочени задължения и е финансово стабилна и устойчива. По едни от най-важните показатели дори е на второ място в страната след Община Варна. Общинският съвет прие и отчета за изпълнение на решенията на съвета от общинската администрация за периода от януари до август 2017 г.

x x x

Близо 2000 чувала битов боклук и над 200 тона строителни отпадъци събраха и извозиха от горските територии служителите от поделенията на Югозападното държавно предприятие, включвайки се в събота, на 16 септември, в кампанията „Да изчистим България”. Доброволците почистиха защитени територии, лесопаркове, природни забележителности, екопътеки, нерегламентирани сметища. В начинанието активно участваха и служители от Националния парк „Рила”. Почистени бяха райони край Говедарци, Бели Искър, Боровец и др. Събраните битови отпадъци и стари автомобилни гуми бяха извозени до най-близките депа.

Leave a Reply