Новини, Образование, Шарен свят

Накратко

Маломерни и слети паралелки през новата учебна година ще има в училищата в Говедарци, Радуил и Ярлово, както и в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Никола Велчев” и СУ „Отец Паисий”. Решението си общинарите взеха на 21 септември. Мнозина изтъкнаха, че в града не е оправдано да има маломерни паралелки, тъй като на други места в Самоков паралелките надвишават определения от нормативите брой на учениците. Във връзка с това някои от изказалите се предложиха училищните ръководства да положат повече усилия за осигуряването на необходимия брой ученици в отделните паралелки.

x x x

Помещения в Говедарци и Продановци ще бъдат отдадени под наем за търговски обекти, решиха местните парламентаристи.

x x x

С още жители на Седми квартал Общината ще сключи договори за заплащането на месечен наем от 0.15 лв. на кв. метър застроена площ. В документите ще бъде включено и задължението наемателите да подпишат договори с „ЧЕЗ Електроразпределение” АД за присъединяване към електроразпределителната мрежа, както и да заплащат таксите за вода и битови отпадъци, да не извършват преустройства в имота и да не го преотстъпват на трети лица. Договорите ще бъдат за срок от 3 години.

Leave a Reply