Здраве, Новини, Образование, Шарен свят

Накратко

За противопожарната система на „МБАЛ-Самоков” от общинския бюджет са отпуснати 22 267 лв. Тъй като само обновените отделения имат такава система, с отпуснатите сега средства ще се покрие вече окончателно сигнализационната система в цялата сграда.

x x x

Новото регионално депо за отпадъци работи, като се обслужва от персонал от 21 души: директор /инж. Александър Вуков/, 12 общи работници по сепариране и сортиране на отпадъците и 8 души технически персонал – шофьори, оператори на сепаративни съоръжения, контрольор на ел. везната и калкулатор. Засега в депото се извозват само отпадъците на Самоков и Ихтиман. Предстои да се включат общините Костенец и Долна баня.

x x x

Оценката за директорите на всички детски градини е добра, заяви зам.-кметът Сия Шехтанова, председател на създадената за целта комисия. Осъществен е план-приемът, подбран е персоналът, пенсионирани са навършилите възраст учители и служители. За обезщетение при пенсионирането на 21 души са изплатени 138 хил. лв. До края на октомври допълнителни възнаграждения ще получат директорите на детски градини, за което са осигурени към 5000 лв. В комисията е участвал и експерт от Регионалното управление по образованието. Междувременно е приключила оценката и на специалистите в детските заведения. За добри резултати размерът на допълнителните възнаграждения е 3 % /38 хил. лв./ от общия бюджет за заплати.

Leave a Reply