Накратко

120 акта са съставили горските стражари от Самоков през 2017 г., съобщиха от Югозападното държавно предприятие с център Благоевград. По този показател нашето горско стопанство е второ в Югозапада. В рамките на Югозападното предприятие през м. г. са конфискувани 862 куб. дърва, 41 моторни превозни средства, 54 каруци, 30 моторни триона. Според запознати предпоставка за ограничаване на кражбите са въведените електронни превозни билети, пластините с уникален идентификационен номер, ревизиите на охранителните участъци, GPS-устройствата на автомобилите за транспорт на дървесина и камерите за видеонаблюдение в складовете. Активно се използва и спешният телефон 112.

х х х

Нов експерт „Връзки с обществеността” има областната администрация. На мястото на Ина Бачева, чиито ангажименти са приключили, е назначена Ваня Костадинова.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*