Новини, Политика, Туризъм, Шарен свят

Накратко

Със събствениците на къщички в Боровец ще бъдат сключени анекси за продължаване на договорите им за срок от 1 година – от 1 май т. г. до 30 април 2019 г. Става въпрос за редовните наематели на общински терени в курорта, върху които са изградени временни търговски обекти. Общинският съвет допуска предварително изпълнение на решението си и във връзка с това ще бъдат задържани до изтичането на срока на новите анекси внесените по депозитната сметка на Общината през 2012 г. парични гаранции от наемателите, представляващи суми, равни на 6 месечни наема.

x x x

Общинският съвет не прие финансовия отчет на „Борико 2007” за 2017 г. Дружеството бе създадено преди 11 години за изграждане на лифт в м. Боричо и на други обекти в Самоков и Боровец в съдружие на Общината с фирма „Ел Ем Импекс” /Христо Ковачки/, но след първоначалното строителство работата бе изоставена. Местните парламентаристи вече имат решение дейността на дружеството да бъде прекратена. На сесията си на 19 април те възложиха на кмета да внесе на следваща сесия информация за предприетите действия в тази насока. По предложение на „Самоковци за Самоков” бе прието още дружеството да не извършва междувременно разпоредителни сделки и да не променя предназначението на имотите. 25 % е делът на Общината в „Борико 2007”.

x x x

Състоянието на здравеопазването и работата на „МБАЛ-Самоков” ще бъдат разгледани може би на специална общинска сесия. Такова предложение направи на заседанието на местния парламент на 19 април инж. Петър Георгиев. Той цитира и публикация в английски вестник, в който туристка от Острова се оплаква от лошото състояние на базата в нашата болница. По този въпрос на заседанието стана дискусия с участието на други съветници, кмета Владимир Георгиев, д-р Светла Скелина /управителят д-р Красимира Ковачка не беше на сесията поради отсъствие от страната/. Изказаха се противоречиви мнения. Междувременно бе приет отчетът за дейността на болницата през м. г.

x x x

Отчетите на общинските предприятия и фирми за 2017 г. – Общинското лесничейство, ”Маркетинг, туризъм и туристически дейности”, «Строителство, ремонт и озеленяване», „Рила Самоков 2004”, Регионалният център за управление на отпадъците, «Мальовица», ВиК «Чамкория-2006», Историческият музей и «Спортни имоти и прояви», бяха приети от общинските съветници на 19 април. Инж. Петър Георгиев отново повдигна въпроса за лошата акустика в зала «Самоков». Кметът Владимир Георгиев отговори, че са водени разговори със специалисти от фирми, които предлагат срещу 150-200 хил. лв. да направят съответните подобрения. Предстои да се избере най-подходящият вариант.

x x x

Програма за развитие на читалищната дейност през 2018 г. бе гласувана вчера от общинските съветници.

x x x

Програма за закрила на детето през 2018 г. приеха общинските съветници вчера. Утвърден беше и годишният план за действие по изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в общината до 2019 г.

x x x

План за противодействие на тероризма бе приет на последната сесия на Общинския съвет по предложение на кмета Владимир Георгиев.

 

Leave a Reply