Накратко

Парцел от 1085 кв. м – предназначен за обществен обект – пазар в кв. „Самоково” /на „Широкото”/, ще се продава на търг с явно наддаване, постановиха общинарите. Началната тръжна цена ще бъде 108 500 лв. – т. е. по 100 лв./кв. м, без ДДС.

x x x

Нараства таксата за издаване на пропуски за товаро-разтоварна дейност в забранените за движение на моторни превозни средства зони. Налогът вече ще струва не 30 лв., както е било досега, а 100 лв. годишно. Таксата пък за бивакуване в района ще бъде 3.50 лв. Решенията са на Общинския съвет.

x x x

РПК ще ползва общински помещения в селата, а в замяна на това пък Общината ще има на разположение помещения на Районната потребителна кооперация в други селища. РПК ще ползва магазини в Продановци и Ново село, а Общината – помещения в Поповяне, Алино, Долни Окол и Райово. Споразумението ще бъде със срок на действие от 10 години. Новите стопани ще извършат ремонти в съответните обекти и ще заплащат текущите разходи за ток, вода и отопление.

x x x

Социалната пенсия за старост става 125,58 лв. от 1 юли. Досега размерът на тази пенсия беше 120,98 лв. Промяната ще доведе до увеличаване и на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*