Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Домът за стари хора В Самоков има нови придобивки. Със собствени средства – 12 хил. лв., е закупена поточна линия с миялна машина. Доставени са и 60 легла, 20 от които са специализирани – за тежко болни. В момента в дома живеят общо 110 души.

ххх
Дневен център за деца с увреждания ще се оборудва, като ще се ремонтира северното крило на Центъра за социална интеграция и рехабилитация на деца и лица с увреждания, ако бъде одобрен общинският проект, разработен от екипа на центъра с ръководител Димитрина Миленкова на стойност 20 хил. лв. Ще се обзаведат две помещения, в които ще се работи с 12 деца с увреждания от Самоков, които се отглеждат в семейна среда. С проекта общината кандидатства пред фонд “Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.
ххх

Директорката на Бюрото по труда Венета Галева участва в национално съвещание по заетостта. Анализирана е била работата по заетостта през първото полугодие и тенденциите и задачите в това отношение до края на годината. В работата на съвещанието е взел участие и социалният министър Тотьо Младенов.

Leave a Reply