Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Състоянието на бившата сграда на „Тютюнева промишленост” във Втори квартал и площадката в съседство стана повод за разисквания на заседанието на общинарите на 19 юли. Кметът Владимир Георгиев запозна присъстващите с предприетите мерки за ограждане и видеонаблюдение на района. Инж. Петър Георгиев настоя освен изпращането на писма до собствениците, те да бъдат глобявани, за да се принудят най-после да вземат мерки за обезопасяването на своята собственост. Още повече, че както добави съветникът, подобно е състоянието и на много други сгради в Самоков. От страна на Общината бе изяснено, че в някои случаи собствениците на подобни имоти са много, десетки, и това затруднява и забавя контактите и предприемането на мерки.

х х х

Праговете в коритото на Искъра са заснети и със съответната аргументация, подготвена от Общината, ще се търсят средства от екоминистерството и „Басейнова дирекция” за възстановяването на тези от тях, които са разрушени през изминалите десетилетия от атмосферните условия и човешка дейност. Десетките прагове в реката в рамките на Самоков са изградени при построяването на стената, главно през 60-те години на миналия век, но някои от тях са пострадали и при изземването на инертни материали от речното корито.

х х х

По стипендиантската програма в държавната администрация ще кандидатства Общината. До края на юли документите трябва да бъдат подадени. Съгласно специалната наредба става въпрос за стипендии на студенти по специалности, за които в продължение на повече от година и половина съответната администрация не е намерила подходящи кандидати.

Leave a Reply