Новини, Шарен свят

Накратко

ОУ “Васил Левски” – Ярлово

Маломерни, слети паралелки и подготвителни групи ще функционират през новата учебна година съгласно решение от вчера на местния парламент. Слети паралелки ще има в ОУ „Христо Смирненски” в Радуил, а маломерни – в същото училище, както и в ОУ „Димчо Дебелянов” в Говедарци, ОУ „Васил Левски” в Ярлово, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев” в Самоков.

х х х

Под заплаха е трасето на газопровода за Боровец през Малата Луковица заради свлачища, предизвикани от предишни поройни дъждове. За проблема алармира на последната общинска сесия съветникът инж. Николай Николов. Кметът Владимир Георгиев заяви, че въпросът наистина е сериозен, още повече, че засяга и подземното електрозахранване на курорта. Самата река е излязла на места от коритото си и е заляла пътя. Кметът добави, че още през следващата седмица ще се започне работа там, като същевременно ще се търси и помощта на държавния орган по бедствия и аварии.

х х х

Делът на Общината в спортен комплекс „Лава” ще бъде продаден съгласно решение на общинарите от 20 септември. Предвижда се да се състои публичен търг с явно наддаване за продажбата на притежаваните от Общината 6400 поименни акции, представляващи 25.68 % от капитала на комплекса. Началната тръжна цена ще бъде 128 хил. лв. Предстои решението да се обнародва в „Държавен вестник”.

Leave a Reply