Накратко

Неудовлетворение от паметника на опълченците изрази общественият деятел Бойчо Стамболийски на вчерашната сесия на Общинския съвет. Според Стамболийски композицията не е убедителна, не са посочени наградите и военните чинове на опълченците, както и кои от тях са загинали в бой. Той се почувствал засегнат и от това, че личните му усилия били неглижирани и представени като дейност на Граждански инициативен комитет. В отговори на въпроси на общественика кметът Владимир Георгиев поясни, че паметникът струва 47 700 лв. и че е одобрен от специалисти извън Общината.

x x x

Сграда 2 на т. нар. общински хотел в Боровец ще бъде надстроена, като ще се сключи договор за учредяване на такова право без търг или конкурс с фирма „ГБС-Инвест” съгласно решение на Общинския съвет от 22 ноември. Одобрена бе и изготвената пазарна оценка от 254 хил. лв. От името на общинските съветници от групата „Самоковци за Самоков” д-р Димитър Панев изрази несъгласие и предложи обсъждането на въпроса да се отложи. Съветниците обаче взеха решението с 16 гласа „за”, 1 „против” и 7 въздържали се.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*