Накратко

450 елхи да бъдат отсечени за Коледните празници, решиха общинските съветници. Дръвчетата ще бъдат взети от землищата на Самоков, Мала църква и Радуил.

х х х

Нови подземни клетки за разделно събиране на отпадъците ще бъдат изградени. В тях ще се монтират две подземни устройства за два контейнера тип „Бобър” и едно подземно устройство за три контейнера от този тип. Общинските съветници решиха още да се изградят и нови навеси за разделно събиране, както и да се ремонтират тези от сега съществуващите, които се нуждаят от поправка.

х х х

Доставката на хематологичен анализатор е предмет на обществена поръчка, обявена от ръководството на „МБАЛ-Самоков”. Подробно обявление е поместено на 16 ноември т. г. в Портала за обществените поръчки.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*