Накратко

Заплатите на кметовете на села бяха определени от Общинския съвет на 28 февруари. Месечните възнаграждения на местните управници ще са в рамките от 698 лв. до 985 лв.

х х х

Красимир Анев и личният му треньор Георги Фъртунов да бъдат наградени с по 1500 лв., решиха общинските съветници на последната си сесия. Както е известно, Анев, който е и почетен гражданин на Самоков, стана на 20 февруари т. г. европейски шампион по биатлон.

х х х

Отчет за дейността на Общинския съвет през периода юли 2018 г. – януари 2019 г. бе приет от местните депутати на вчерашното им заседание с 27 гласа «за». Съветникът Васил Зашкев се въздържа, като изрази мнение, че политическите групи в съвета не функционират и няма дебати за развитие на общината.

х х х

Комисията за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси към Общинския съвет бе преобразувана на Комисия съгласно Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. За председател на комисията бе избран Николай Г. Николов, а за член – Мая Христева.

х х х

Общинският съветник Чавдар Йорданов – който зае наскоро мястото на починалия неотдавна инж. Стоимен Перфанов, бе избран на сесията на 28 февруари за член на комисиите по бюджет и финанси и по устройство на територията и екология.

х х х

Доставката на медицинска апаратура е предмет на обществена поръчка, обявена от ръководството „МБАЛ-Самоков” ЕООД. Подробно обявление е поместено в Портала за обществени поръчки под номер 9086205 на 27 февруари т. г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*