Накратко

Във връзка с прокопаванията на улици предстои да излезе специална наредба на Общината. Документът ще бъде поставен на обществено обсъждане, а след това ще се разгледа и приеме от Общинския съвет.

х х х

На овладяване популацията на безстопанствените кучета е посветена специална програма, приета от общинските съветници на последното им заседание. Документът засяга петгодишен период – от 2019-а до 2024 г. В отговор на въпрос на общинския съветник Васил Зашкев кметът Владимир Георгиев поясни, че са сключени договори с две фирми за обезпаразитяване и кастриране на кучета. Очаква се поисканата за приют от Общината сграда край Продановци да бъде предоставена за тази цел от земеделското министерство. По проблема се води преписка, има съгласието на съответните инстанции и на практика е въпрос на време имотът да бъде предоставен на Общината.

х х х

План за младежта за 2019 г. утвърди Общинският съвет на сесията на 28 март. Общинарите приеха и отчетен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през миналата година, както и годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги до 2020 г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*