Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Бившият здравен дом в Поповяне ще се продава на общински търг при първоначална цена от 30 хил. лв. На подобен търг преди време имотът не бе продаден и затова общинарите свалиха след това цената с 20 %. Парцелът е с площ от 1361 кв. м, като в него има масивна двуетажна сграда със застроена площ от 160 кв. м и помощна сграда със застроена площ от 82 кв. м.

xxx

В Боровец се състоя практическа конференция за обучение на служителите в звената към общинските съвети. Участниците бяха приветствани от Красимира Германова, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети, и от ръководителката на местния парламент в Самоков Ирена Коцева. Подобна конференция се организира за първи път в страната.

Leave a Reply