Новини, Шарен свят

Накратко

Велосипедна алея се изгражда покрай бившето долно поделение, от навлизането в града ни от Дупница към вътрешността. Предвижда се бъдещата нова придобивка да се свърже с велоалеята при разклона за Доспей и бившия Завод за регистрационна техника. Трасе за колоездачи ще има и по ул. „Христо Смирненски”. През миналата година Община Самоков заслужи отличието за екообщина, а сега изграждането на велосипедни алеи продължава. Целта е да се създадат още по-добри условия за придвижването с велосипеди като достатъчно бърз в рамките на града и екологично чист вид транспорт.

х х х

Екип на МИГ /Местната инициативна група/ – Самоков и представители на Управителния съвет на сдружението са посетили общини в Испания и Италия, за да се срещнат с партньори от сродни сдружения с цел да се подготви програма за транснационално сътрудничество. Обменен е ценен опит и предстои да се сключи споразумение за партньорство. Посещението е станало в изпълнение на проект за извършване на подготвителни дейности за международно сътрудничество на стойност 50 хил. лв. и е финансирано по Програмата за развитие на селските райони.

Leave a Reply