Накратко

Учениците подновиха занятия от четвъртък, 6 февруари, след като обявената на 27 януари грипна ваканция приключи, а 5 февруари по начало бе неучебен ден като граница между двата срока. Междувременно в някои области и общини в страната поради големия брой заболели грипните ваканции още продължават.

x x x

Съобщение за одобрен план от Общинския съвет за напоителна система за земеделски култури в землищата на Ковачевци и Поповяне е публикувала Общината в „Държавен вестник” /бр. 8 от 28 януари т. г./. Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник” пред Административен съд – София област.

x x x

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и план за приватизация за 2020 г. бяха приети на заседанието на местния парламент на 30 януари. Съветниците приеха и отчетите за извършеното по миналогодишните план и програма. Д-р Димитър Панев и Васил Благоев повдигнаха въпроси за „Синята зона” и паркингите специално в Боровец. Кметът Владимир Георгиев даде пояснения и обеща на следващата сесия – на 13 февруари, да представи по-подробен отчет по тези въпроси.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*