Новини, Образование, Шарен свят

Накратко

Полезни изкопаеми ще се търсят в м. Попови егреци – на територията на Самоковска и Радомирска община, с обща площ 29 кв. км. Във връзка с това ще се проведе конкурс за представяне на разрешение, съобщи Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Заповед на министерството по този въпрос е публикувана в “Държавен вестник”, бр. 70 от 14 септември т. г.

xxx

Учениците от Марица ще могат да се обучават в сградата на училището в селото. Министерството на образованието, младежта и науката потвърди предложението на Общинския съвет в Самоков в тази насока. Сградата в Марица ще бъде своеобразен филиал на основно училище “Христо Смирненски” в съседното село Радуил.

Leave a Reply