Накратко

Живеещите в няколко жилищни блока кандидатстват със съдействието на Общината за саниране, смяна на дограмата и други подобрения. Начинанието е по Оперативна програма „Региони в растеж”. Самите жители са финансирали техническите проекти и обследването на сградите. Кандидат за въвеждане на мерки за енергийна ефективност е и Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението поради недоброто състояние на сградата на Пожарната. Междувременно, за съжаление, заради извънредното положение и свързаните с него мерки, средствата по това „перо” в национален мащаб бяха намалени от 45 млн. на 30 млн. лв.

х х х

Съветниците да не получават възнаграждения за работата си по време на сесиите на Общинския съвет и за дейността си в неговите комисии, предложи инж. Петър Георгиев на последното заседание на местния парламент. Предложено бе от тези средства да се създаде отделен фонд към съвета и те да се разходват със съгласието на поне две трети от гласувалите съветници. „Така ще дадем и принос, и пример”, аргументира се П. Георгиев. Председателят на Общинския съвет Мая Христева заяви, че предложението ще бъде разгледано от комисията, подготвяща новия правилник за дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

х х х

Основен ремонт на Клиничната лаборатория в болницата ще бъде извършен. По предложение на кмета Владимир Георгиев съветниците гласуваха там да се сменят дограмата, подовите настилки, да се направят и други нововъведения. Цялата дейност ще възлезе на около 49 хил. лв. Очаква се по обясними причини лабораторията да бъде доста натоварена с работа през тази година.

х х х

С 505 хил. лв. ще участва Общината във финансирането на обновяването на сградния фонд на СУ „Отец Паисий”, СУ „Никола Велчев” и трапезарията в съседство. Както е известно, по спечелен проект сградите ще бъдат санирани, дограмата им ще бъде подменена, ще им бъдат направени и други подобрения, включени в т. нар. мерки за енергийна ефективност.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*