Накратко

Програма за развитие на читалищната дейност през тази година бе приета от Общинския съвет на 21 май. Съветниците утвърдиха и годишния план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.

х х х

Местна комисия по Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове бе избрана от самоковските парламентаристи. По предложение на Васил Благоев комисията от 5-членна се превърна в 9-членна, като към първоначално предложените: председател – инж. Мариана Петрова-Вучова, и членове – Даниела Йончева и Ели Кашинова, общински служители, и Любомир Лобутов и Радослав Христов, общински съветници, на вчерашното заседание на Общинския съвет бяха добавени и избрани още четирима съветници – Александър Методиев, Евгения Коцова, Емилия Атанасова и Надка Янакиева.

х х х

Без участието на граждани, журналисти и гости премина вчерашната сесия на Общинския съвет. Причината бе обявената след края на извънредното положение извънредна епидемична обстановка. Заседанието бе излъчвано на интернет страницата на Общината и във фейсбук.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*