Накратко

Аптека в Говедарци ще се открива. Тя ще се намира в помещение с площ 47 кв. метра на първия етаж на местното читалище „Христо Ботев“ и ще бъде единствената аптека в село от общината /съществувалата аптека в друго голямо село – Радуил, бе затворена наскоро/. За начинанието в Говедарци общинарите постановиха да бъде обявен търг с явно наддаване.

х х х

Програма за закрила на детето приеха общинарите на последната си сесия. Приет бе и „Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Съветниците утвърдиха и програма и мерки за закрила на деца с изявени дарби.

х х х

Концепция за развитие на Графичната база в Самоков прие местният парламент на 23 юли. Есовата къща и Графичната база в Трети квартал се предоставят за управление на Историческия музей, като целта е да се изгради Музей на графиката.  Графичната база в града ни съществува от 70-те години на миналия век. Тя се развива благодарение на местната инициатива и на сътрудничеството със Съюза на българските художници.

х х х

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на общината бе приета от самоковските парламентаристи на заседанието им на 23 юли. Наскоро документът бе разгледан и на обществено обсъждане, което обаче не предизвика голям интерес. Съществени промени в облагането не се предвиждат.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*