Новини, Шарен свят

Накратко

Стопанският двор в Клисура ще бъде продаден чрез конкурс. Цената е 61 хил. лв. без ДДС. Площта на имота е 13,5 дка. Теренът се предоставя за нуждите на дърводобива, за складиране и преработка на дървесина и дървен материал, както и за съхранение на транспортна техника за зимна поддръжка на пътя за Дупница в рамките на общината. В конкурса могат да участват фирми, занимаващи се с дърводобив и транспортна дейност. Най-голямо значение при класирането ще има предложената цена, следвана от предвидените за разкриване работни места.

xxx

Бившият телчарник в Говедарци ще се продава чрез конкурс. Началната цена за 2 дка със селскостопанска сграда ще бъде 30 хил. лв. без ДДС. Имотът се предоставя за отглеждане на животни. Участниците в конкурса трябва да бъдат регистрирани земеделски производители и да притежават минимум 30 бр. едър рогат добитък. Спечелилият кандидат трябва и да ремонтира сградата за минимум 10 хил. лв.

Leave a Reply