Накратко

Промени в разписанието на автобусите до Говедарци и Райово приеха общинските съветници на последната сесия на Общинския съвет.

x x x

Роза Попова да бъде удостоена със златния почетен знак на Община Самоков, решиха на 29 октомври местните съветници. Г-жа Попова е дългогодишна заслужила учителка и сътрудничка на регионалната телевизия. Катя Димова пък ще бъде удостоена със сребърния почетен знак на Общината. Г-жа Димова е бивш музеен служител и дългогодишен водещ на Радио Самоков. Предложенията бяха на Дружеството на Съюза на българските журналисти в града ни и са свързани с приноса на Попова и Димова за развитието на културата и образованието в града и района, с навършването на юбилейни годишнини и честването на Деня на народните будители.

x x x

За реконструкция на водопровода в Райово Общината ще кандидатства за финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към екоминистерството.

x x x

Програма за развитие на туризма през 2020 г. приеха общинарите на 29 октомври. Утвърдени бяха и отчетите за изпълнението на подобни програми през 2018 и 2019 г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*