Новини, Обяви, Шарен свят

Накратко

Паркът пред Дома за стари хора ще бъде благоустроен. За подпомагане на преустройството общинарите гласуваха на 3 октомври допълнително 5400 лв. При бъдещата работа ще се избере и най-подходящото местоположение на паметника на Христо Ботев в парка.

xxx

Бившият телчарник в Говедарци ще се продава чрез конкурс. Сградата е едноетажна, със застроена площ от 1200 кв. м. Минималната конкурсна цена ще бъде 30 хил. лв. Самата сграда се предоставя за отглеждане на животни. Кандидатите трябва да са регистрирани земеделски производители и да притежават най-малко 30 бр. едър рогат добитък. Участниците в конкурса трябва да предоставят инвестиционен план за ремонт на сградата на стойност най-малко 10 хил. лв.

xxx

133 дка ниви в м. Рудежо край Доспей ще бъдат отдадени под наем за две години чрез търг с явно наддаване. Началната годишна наемна тръжна цена ще бъде 1340 лв. без ДДС.

xxx

Два земеделски имота край Клисура – ливада и нива в м. Басамаците, ще бъдат продадени чрез търг с явно наддаване при начална тръжна цена съответно 34 500 и 2000 лв. Ливадата е с площ 19 дка, а нивата е 1 дка.

Leave a Reply