Новини, Политика, Шарен свят

Накратко

Изложба за 100-годишнината от Балканската война е уредена в общинската библиотека „Паисий Хилендарски”. Под надслов „Българийо, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях” във витрините са подредени книги и публикации в печата.

ххх

Паметникът в Радуил на загиналите в Балканската война ще бъде обновен със средства на ГЕРБ.

ххх

Договорите за отдаване на дървесина от общински гори ще се сключват окончателно след като спечелилият кандидат заплати изцяло стойността на обекта и определената гаранция, решиха местните парламентаристи по предложение на Валентин Милушев /ГЕРБ/. Предстои да бъдат издадени и документи, засягащи условия и реда за движение по горските пътища с товарни превозни средства.

ххх

Данъкът при възмездно придобиване на имущество да се увеличи от 2,5 на 3 %, решиха местните депутати.

Leave a Reply