Новини, Шарен свят

Намалиха цената на обекти в Райово, Рельово, Ковачевци

С 30 % е намалена началната цена на няколко обекта в района във връзка с предстоящите търгове с явно наддаване за приватизацията им.
Съгласно решение на Общинския съвет в Самоков бившето училище в Райово вече струва 135 хил. лв., като прилежащата площ е общо 3650 кв. м. Цената на здравната служба с два апартамента и площ от 727 кв. м в Рельово е 27 хил. лв. Продава се и трети етаж /170 кв. м застроена площ/ от източното крило на сграда в Ковачевци за 26 хил. лв.
Търговете ще се състоят на 27 септември, а евентуални повторни търгове ще има на 4 октомври.
На тезгяха са и 4 парцела в Гуцал с площ от 460 до 580 кв. м и начална цена от 6400 лв. до 8100 лв. без ДДС. Продава се и мелницата в Рельово – две сгради с общо 210 кв. м застроена площ, за 22 хил. лв. без ДДС. Условието е новият собственик да запази предназначението на обекта за срок не по-малко от 5 години.
На купувачи се предлагат и други имоти в землищата на Рельово, Ковачевци и Ново село. И търговете за тях ще се проведат на 27 септември.
Подробни съобщения на Общината за съответните процедури са публикувани в „Държавен вестник”, бр. 68 от 30 август т. г.

Leave a Reply