Новини, Политика, Туризъм

Напускаме Супер Боровец – реши Общинският съвет

Кметът да предприеме мерки за излизане на Общината от дружеството „Рила – Самоков 2004”, постановиха общинските съветници вчера, на 23 април.
Решението бе взето след продължили цял час разисквания на поредната сесия.
Както е известно, дружеството с общинско участие бе създадено преди 11 години за изграждане на курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър”, добила с времето гражданственост под наименованието Супер Боровец. Сега най-голям пакет акции и решаващ глас в дружеството има Държавният фонд на Оман, а освен Общината в сдружението участва и компанията „Главболгарстрой”.
На заседанието си в четвъртък местните парламентаристи не приеха отчета за дейността на дружеството през 2014 г., а освен това поискаха да бъдат предоставени на Общината 2 млн. евро като компенсация за допуснати през годините загуби и пропуснати ползи.
Решенията си присъстващите 27 общинари взеха единодушно. Нямаше нито един глас против или „въздържал се”.
Преди гласуването станаха оживени и продължителни разисквания с участието на голяма част от съветниците.
Инж. Петър Георгиев, Стоян Пашов и инж. Пламен Ангелов /”Самоковци за Самоков”/ се изказаха категорично против приемането на отчета. „Това е велика афера. Не трябва да си заравяме главата в пясъка. Има хора, които всички ги знаем, но за разлика от тях Общината нищо не е получила”, възкликна Георгиев.
„Общината с нищо не се е обогатила за разлика от поне двама души”, пък бе мнението на д-р Райко Масларски /”Бъдеще за Самоков”/.
Възмущението си от липсата на дейност на дружеството и от загубите на Общината изразиха и Александър Боев /ГЕРБ/, Данаил Попов /БСП/, Светлана Атанасова /”Бъдеще за Самоков”/. Някои съветници нарекоха проекта „балон” и „мъгла”.
Валентин Милушев /ГЕРБ/ припомни, че още преди 6 години е поискал дружеството да се закрие и предложи въпросът да се обсъди по-широко с участието на специалисти и граждани и с него да се занимае и прокуратурата.
„Няма разбиране от другата страна”, заяви кметът Владимир Георгиев, визирайки действията или бездействията на основния акционер в дружеството – Държавният фонд на Оман.
Представителите на Общината в дружеството – Екатерина Вададжийска и Георги Димитров /които, между другото, още не могат да бъдат вписани в Търговския регистър/, заявиха, че отчетът не е подписан и заверен, че дружеството няма практическа дейност и че Общинският съвет трябва да си поиска 2 млн. евро или пък самото дружество да се преобразува така, че Общината да стане мажоритарен собственик и да си върне внесената земя или поне частично да компенсира понесените загуби.
Стана ясно още, че от страна на дружеството е даден заем на фирма, който по всяка вероятност няма да бъде върнат, че в Търговския регистър не са вписани новите директори на дружеството, че общите събрания се отлагат по вина на мажоритарния собственик и пр.

Leave a Reply