Новини

НАП ще запечатва обекти само на доказано недобросъвестни търговци

Липсата на реквизити във фискалните бонове, несъхраняването в търговските обекти на паспорт на касовите апарати или проблеми във връзката при предаване на данни към НАП няма автоматично да водят до незабавно запечатване на търговския обект. Мярката ще бъде налагана след изследване не само на конкретното констатирано при проверката нарушение, но и на цялостното данъчно поведение на дадения търговец и само в случаите на доказана недобросъвестност.
Ще се имат предвид конкретни критерии – тежестта и евентуалната повторяемост на извършеното нарушение, типът и големината на търговския обект, установената разлика в касовата наличност и др.
До незабавно запечатване ще се стига, ако отлагането води до липса на въздействие на мярката, например при сезонна дейност, временна дейност (панаир, изложба, концерт) или при липса на фискално устройство в обекта.

Leave a Reply