Новини, Политика, Шарен свят

Наредба за опазване на селскостопанското имущество се обсъжда

Снимка: www.monitor.bg

Общински служители са изготвили наредба за опазване на селскостопанското имущество. Документът е своеобразен отговор на многото жалби на граждани, оплакващи се от посегателства върху селскостопанската им продукция от страна на крадци и пуснати без контрол на паша в полето домашни животни.
В документа се предвижда да има наказания за собствениците на добитък, пуснат в чужди селскостопански земи, както и глоби за причинени вреди на продукцията, унищожаване или повреда на дървета и други трайни насаждения, както и за завземане на земеделски имоти и постройки.
Регламенират се нарушенията по видове, пояснява се кой ги установява, кой изготвя съответните актове, уточняват се и размерите на глобите. Според запознати въпросът за наказване на крадците на селскостопанска продукция е разглеждан и до момента от Наредбата за опазване на обществения ред в общината, но само най-общо.
Проектонаредбата е публикувана сега на уеб сайта на Общината. Заинтересованите могат да дават становища, въпроси и предложения в отдел “Деловодство” в сградата на Общината или по електронен път. Общественото обсъждане трябва да приключи до 20 юли.
От местната администрация декларираха, че уместните препоръки ще бъдат взети предвид. След това документът ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

Leave a Reply