Новини, Шарен свят

Населението намалява, догодина ще се броим

По данни на Националния статистически институт общо 25 016 са били жителите на Самоков в края на миналата 2019 година. Повечето от тях – 12 990, са жени. Мъжете са 12 026.
В 24-те села на общината живеят 9 179 души. Макар и не толкова силно изразено, и в селата преобладават жените, които са 4 896; мъжете са 4 823. Общо 34 735 души е било цялото население на Самоковска община в края на 2019-а, като и в случая жените – 17 886, са повече от мъжете, които са 16 849.
През миналата година на бял свят при нас са поели първа глътка въздух  333 бебета – 174 момчета и 159 момичета. Обезпокоително е, че при почти 20 % от ражданията майка на новородено е била жена на възраст под 20 години. Най-възрастната родилка пък е била на 44 години.
Демографската картина не е розова. Починалите през 2019 г. 606 жители на общината са почти двойно повече от новородените. С грешния ни свят са се разделили 313 мъже и 293 жени.
Както почти навсякъде в страната, и при нас е налице миграция към чужбина и главно към София и други по-големи градове.
Бъдещото преброяване – в началото на следващата 2021 година, ще даде още по-подробни и точни сведения за броя на местните жители, тяхното имущество и жилищния фонд. За пръв път при предстоящото преброяване всяка сграда ще влезе в регистър с географските си координати.
Преброяванията се провеждат по принцип през 10 години. Предишното беше през 2011 г. и се осъществи за първи път по два начина – не само чрез посещение на място, но и по електронен път.
Преброяването през 2021 г. ще бъде 18-ото поред в историята на страната ни, като първото е било проведено скоро след Освобождението.

Leave a Reply