Новини, Шарен свят

Насърчават предприемчивите с пари до 20 бона

Оповестени са вече насоките за кандидатстване по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност” по проект „Подкрепа на предприемчивите българи”. Посочени са необходимите документи за кандидатстване.
Изискване към кандидатите е да формулират ясно бизнес идеята си и необходимите за осъществяването й финанси. В документите е посочено кои средства са допустими и кои – не. Минимален размер на безвъзмездната помощ не е определен, а максималната финансова подкрепа не може да надхвърля 20 хил. лв.
Не се очаква собствено финансово участие на кандидата. Могат да се допускат за кандидатстване безработни, които са регистрирали ЕТ, ЕООД и са ползвали услуги /завършили са обучение или преминали консултации във връзка с проекта/.
Първият етап за подаване на проекто-предложения е от 7 май до 6 юни. Документите за Самоковската община ще се подават в Областната служба по заетостта.

Leave a Reply