Култура, Новини

Научна конференция за музеите се открива на 17 юни в Самоков

В конферентната зала на хотел „Арена” на 17 юни, петък, от 10 ч. ще бъде открита националната научна конференция „История и развитие на музеите в България“, посветена на 80-годишнината на Историческия музей в Самоков. Форумът ще се състои под патронажа на кмета на Самоковска община.
За научен ръководител е поканена проф. д-р Цветана Кьосева от Националния исторически музей. Заявки са дали с 29 доклада 31 специалисти от музеите в София, Варна, Търговище, Ловеч, Ямбол, Димитровград, Трявна, Бяла черква; от Националния етнографски музей и Националния исторически музей, Института по математика и информатика и Института за етнология и фолклор при БАН, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“; преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”, Университета по библиотекознание и информационни технологии, УниБИТ и Висшето строително училище „Любен Каравелов“.
Очаква се чрез нови архивни документи и изследвания форумът да обогати съществено познанията за историята на Самоков и района.
В конференцията ще участват и специалисти от Музея на Понишавието в Пирот, Сърбия, които се занимават с наследството на самоковските зографи и дърворезбари в този регион.
След конференцията пък ще бъде издаден сборник с изнесените доклади, като по проект на самоковския музей средства ше отпусне Министерството на културата.
Извън официалното откриване на 17-и конференцията в „Арена” ще продължи от 16 до 18 юни. В събота, на 18 юни, от 10 ч. в музея ще бъде открита изложбата „Магията на искровските шевици“ – колекция акварели на Христо Йончев-Крискарец от дарението на Мария Йончева „Златен извор“.
За участниците в конференцията и гостите е предвидено и запознаване с новите обекти и експозиции на самоковския музей.
Историческият музей в града ни е основан с правилник на Министерството на просвещението от 1936 г., според който съществуващата по това време музейната сбирка към читалище-паметник „Отец Паисий“ /създадена през 1930–1931 г./ получава статут на държавен „Исторически, занаятчийски и художествен музей“. Така се поставя началото на професионалните занимания с културно-историческото наследство на района, неговото събиране и съхраняване. Самоковският музей е сред 19-те официални музеи в България според статистиката за 1940 г., а сградата му е първата в страната, строена специално за музей.

Leave a Reply