Култура, Новини, Обяви

Национален конкурс “Победи опасността!”

Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема „Победи опасността!”

Целта на конкурса е, като провокира интереса, да предотврати и да намали случаите на инциденти и битов травматизъм при децата, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат; да насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност; да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и да развие креативното им мислене.
Могат да участват всички деца и ученици, живеещи в България, на възраст от 5 до 18 години, които при оценяването ще бъдат разделени по възрастови групи от конкурсно жури.
Срок на провеждане на конкурса: 23 април – 1 ноември 2014 г.
Срок за изпращане на творбите: 23 април – 1 септември 2014 г.
Награждаване: 1 ноември 2014 г.
Регламент, формуляр за кандидатстване и приложение по темите „Наръчник за детска безопасност” могат да се намерят на www.sacp.government.bg

Leave a Reply