Новини, Шарен свят

Национален парк „Рила” взема мерки за пожарна безопасност

В изпълнение на заповед на екоминистъра дирекцията на Национален парк „Рила“ е предприела мерки за противопожарна безопасност в защитената територия.
Изготвен е план, който е съгласуван с районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград, Самоков, Боровец и др. Определени са противопожарни ядра в парковите участъци. Изготвени са схеми за навременно оповестяване и реакция на отговорните институции. Проверена е противопожарната техника. Предвижда се допълнително назначаване на наблюдатели за пожари. Сключени са и договори с общините и горските стопанства за съвместни действия при подобни случаи.
Служителите на НП „Рила” правят инструктаж на фирмите и хората, ползващи територията на парка. Обозначени са местата за палене на огън, близо до тях са поставени табели с подходящо съдържание. Ще се разпространят и листовки със съответни указания. Предвижда се и изпълнението на екологични програми с участието на ученици.
От дирекцията призовават гражданите в случай на пожар на територията на парк „Рила“ да звънят на телефони: 0884 111 400, 0887 997 770, 0884 111 467, 0884 111 407, 0884 111 410.

Leave a Reply